• urs
 • urs
hotline
คำนวณเบี้ยประกัน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆexampleicon

ตำแหน่งงานว่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0-2792-5558
 • จนท.การตลาด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 5 อัตรา

  หน้าที่ตำแหน่งงาน ***ไม่ใช่งานขายประกัน****

  - ดูแลรับผิดชอบงานการตลาด ประกันภัยรถยนต์ และงาน Non-motor

  - ประสานงาน วิเคราะห์ตลาด และดูแลลูกค้า ตัวแทนและโบรคเกอร์

  - ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุ และงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์

  - จัดทำรายงานการตลาด เพื่อวางแผน เพิ่มยอดขาย ตามที่บริษัทกำหนด

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - มีประสบการณ์ด้านการตลาด ไม่จำกัดเพศ /จบการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันและอดทน

  - สามารถขับรถยนต์ มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

  - มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัย ***จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ***

  สวัสดิการ

  - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

  - ค่ารักษาพยาบาล(อุบัติเหตุ และสุขภาพ)

  - เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากบริษัท

   

  ประกาศเมื่อ: 2017-07-17
 • จนท.ตรวจสอบอุบัติเหตุ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 10 อัตรา

  หน้าที่ตำแหน่งงาน

  - ดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ สำรวจความเสียหายของลูกค้าและคู่กรณี

  - จัดทำรายงานผล และบันทึกข้อมูล งานสินไหมทดแทน ภาคบังคับและสมัครใจ

  - เจรจา เรียกร้อง ตกลงชดใช้เบื้องต้น และติดตามผลของคดีแต่ละเคลม

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

  - มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการเจรจาได้ดี

  - สามารถขับรถยนต์ มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่

  - ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ /มีตารางเวร ทำงานหมุนเวียนสลับวันหยุดกันได้

  - ต้องหมุนเวียนไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด กรณีประจำส่วนกลางจะแบ่งเป็นโซนให้

  ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทางบริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้***

  สวัสดิการ

  - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

  - ค่ารักษาพยาบาล(อุบัติเหตุ และสุขภาพ)

  - เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากบริษัท

   

  ประกาศเมื่อ: 2017-07-17
 • จนท.บัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 3 อัตรา

  หน้าที่ตำแหน่งงาน

  - บันทึกรายการทางบัญชีและรายการปรับปรุง พร้อมตรวจสอบบัญชีแยกประเภท

  - บันทึกค่าใช้จ่ายและตรวจสอบรายละเอียดที่ได้รับมาจากสำนักงานสาขา

  - สรุปรายงานบัญชี เตรียมให้ผู้ตรวจสอบ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

  - หากมีประสบการณ์งานบัญชี-การเงิน ประกันภัย **รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ**

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี  อายุไม่เกิน 35 ปี

  - มีความรู้ทางมาตรฐานการบัญชี และด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

  - มีทักษะและสามารถใช้คอมพิเตอร์พื้นฐานได้ ระดับดี

  - มีความละเอียด ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

  ***ทางบริษัทฯ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***

  สวัสดิการ

  - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

  - ค่ารักษาพยาบาล(อุบัติเหตุ และสุขภาพ)

  - เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากบริษัท 

   

  ประกาศเมื่อ: 2017-07-17
 • จนท.สนับสนุน-ธุรการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวน 5 อัตรา

  หน้าที่ตำแหน่งงาน **ไม่ใช่งานขายประกัน**

  - ปฏิบัติงานสนันสนุน งานธุรการ /งานสินไหม /งานรับแจ้งอุบัติเหตุ

  - บันทึกข้อมูลงานสินไหม /ประสานงานการตลาด /งานเรียกร้อง

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี

  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ระดับดี และโปรแกรมสำเร็จรูปได้

  - มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานได้ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

  - มีความอดทน ขยัน ตั้งใจทำงาน พร้อมพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้

  สวัสดิการ

  - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

  - ค่ารักษาพยาบาล(อุบัติเหตุ และสุขภาพ)

  - เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากบริษัท 

   

   

  ประกาศเมื่อ: 2017-07-17
footerbar