• urs
 • urs
hotline
คำนวณเบี้ยประกัน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆexampleicon

ที่อยู่และการติดต่อ

 • ขอนแก่น
  • ขอนแก่น
  • เลขที่สาขา : 00001
  • 272/1-2 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000
  • โทร : 043-472-690-1
  • โทรสาร : 043-472-689
  • E-mail : kkaen@asset.co.th
 • หาดใหญ่
  • หาดใหญ่
  • เลขที่สาขา : 00002
  • 60/35-36 หมู่ที่ 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • โทร : 074-362-970-3
  • โทรสาร : 074-362-974
  • E-mail : hadyai@asset.co.th
 • เชียงใหม่
  • เชียงใหม่
  • เลขที่สาขา : 00003
  • 459/21-23 ซ.เจริญเมืองพลาซ่า ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
  • โทร : 053-240-343-4
  • โทรสาร : 053-240-344
  • E-mail : chmai@asset.co.th
 • นครสวรรค์
  • นครสวรรค์
  • เลขที่สาขา : 00004
  • 187/38 หมู่ที่ 10 ถนนมาตุลี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  • โทร : 056-312-898-9
  • โทรสาร : 056-232-066
  • E-mail : nksawan@asset.co.th
 • ชลบุรี
  • ชลบุรี
  • เลขที่สาขา : 00005
  • 112/48-49 หมู่ที่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
  • โทร : 038-284-006-7
  • โทรสาร : 038-284-008
  • E-mail : chonburi@asset.co.th
 • นครราชสีมา
  • นครราชสีมา
  • เลขที่สาขา : 00006
  • เลขที่ 869 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  • โทร : 044-342-777-8
  • โทรสาร : 044-342-779
  • E-mail : korat@asset.co.th
 • สาทร
  • สาทร
  • เลขที่สาขา : 00007
  • 10/18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • โทร : 02-267-6222-9
  • โทรสาร : 02-267-6230
  • E-mail : sathorn@asset.co.th
 • ลพบุรี
  • ลพบุรี
  • เลขที่สาขา : 00008
  • 165/1 หมู่ 2 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  • โทร : 036-784-842-3
  • โทรสาร : 036-784-844
  • E-mail : lopburi@asset.co.th
 • สุราษฏร์ธานี
  • สุราษฏร์ธานี
  • เลขที่สาขา : 00009
  • 233/86 หมู่ที่ 4 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000
  • โทร : 077-203-335-6
  • โทรสาร : 077-212-746
  • E-mail : surat@asset.co.th
 • อุดรธานี
  • อุดรธานี
  • เลขที่สาขา : 00010
  • 572/2 หมู่ 4 ถ.อุดร - ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
  • โทร : 042-341-442-3
  • โทรสาร : -
  • E-mail : udon.adm@asset.co.th
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุลำปาง (สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
  • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุลำปาง (สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
  • เลขที่สาขา : 00010
  • 167 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
  • โทร : 054-361-063
  • โทรสาร : -
  • E-mail : lampang@asset.co.th
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุระยอง (สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
  • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุระยอง (สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
  • เลขที่สาขา : 00012
  • 51/31 หมู่ที่ 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
  • โทร : 038-624-560
  • โทรสาร : 038-624-561
  • E-mail : claim@asset.co.th
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุภูเก็ต (สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
  • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุภูเก็ต (สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
  • เลขที่สาขา : 00014
  • 41/66 หมู่ที่ 6 ถ.เทพกษัตริย์ ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  • โทร : 076-213-228
  • โทรสาร : 076-213-943
  • E-mail : claim@asset.co.th
 • สาขาย่อยเชียงราย
  • สาขาย่อยเชียงราย
  • เลขที่สาขา : 00017
  • 790/15-16 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000
  • โทร : 053-719-898, 053-719-899
  • โทรสาร : -
  • E-mail : chrai@asset.co.th
footerbar