หมวดคำถาม : กรมธรรม์
คำถามจาก : admin
รายละเอียด :

ซ่อมได้ แต่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบส่วนต่าง ค่าแรง ค่าอะไหล่ เอง ประมาณ 30-40 % กรณีเป็นรถฮอนด้า เบี้ยซ่อมอู่ ลูกค้าสินทรัพย์ประกันภัย สามารถนำรถเข้าซ่อมศูนย์ หรือห้างฮอนด้า ได้ 5 ที่โดยไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง คือ 1.พระราม 9 ฮอนด้าคาร์ส์ โทร 02-7196830-9 2.ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ โทร 02- 8841287-90 3.002 เซอร์วิสเซ็นเตอร์ หรือฮอนด้าตลิ่งชัน โทร 02-8807211-2 4.พิงนครเซล แอนด์เซอร์วิส ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง โทร 053-850079-82 5.พิงนครเซล แอนด์เซอร์วิส ถ.เชียงใหม่ - ฮอด โทร 053-806771-4

คำตอบจากสินทรัพย์ประกันภัย :โดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์
ตอบเมื่อ2014-05-19บันทึกข้อมูลโดย admin
btn-leftbg
ปิดหน้าต่าง
btn-rightbg