หมวดคำถาม : กรมธรรม์
คำถามจาก : admin
รายละเอียด :

ทางผูเอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้กับทางบริษัททราบถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ภายหลังจากทำประกัน เพื่อจะได้พิจารณาคำนวณค่าเบี้ยประสบภัยเพิ่ม หากทางผู้เอาประกันไม่แจ้งและเกิดความเสียหายในอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนั้น ทางบริษัท จะรับผิดชอบเฉพาะอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้น

คำตอบจากสินทรัพย์ประกันภัย :โดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์
ตอบเมื่อ2014-05-19บันทึกข้อมูลโดย admin
btn-leftbg
ปิดหน้าต่าง
btn-rightbg