หมวดคำถาม : กรมธรรม์
คำถามจาก : admin
รายละเอียด :

ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ( หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ) ข้อ 4 ก). 1000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิด จากการชนแต่ ผอป.ไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ข) ตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง ค) 6000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชน การคว่ำ ในกรณีเป็น การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะ เกิดเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย

คำตอบจากสินทรัพย์ประกันภัย :โดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์
ตอบเมื่อ2014-05-19บันทึกข้อมูลโดย admin
btn-leftbg
ปิดหน้าต่าง
btn-rightbg