• urs
  • urs
hotline
คำนวณเบี้ยประกัน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆexampleicon

ประกันภัยรถยนต์ 1 PAY LIGHT

productsbanner01

รายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์

ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ต่อคน 300,000
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ต่อครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
รถยนต์ เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ตามตารางเบี้ย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 50,000
(เก๋ง รวม 5 คน กระบะ รวม 3 คน)  
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
ความเสียหายส่วนแรก (กรณีฝ่ายผิด) ฟรี
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ เบี้ยรวมภาษีอากร
200,000 8,864
250,000 9,364
300,000 9,864
350,000 10,364
400,000 10,864
450,000 11,364
500,000 11,864

 

ท่านสนใจซื้อประกันหรือไม่ ?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :
ศูนย์บริการลูกค้า ฝ่ายลูกค้าพิเศษ
โทร: 02-792-5681-4
จันทร์-ศุกร์ (8.00 น. – 17:00 น.)
(ยกเว้นวันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
footerbar