• urs
 • urs
hotline
คำนวณเบี้ยประกัน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆexampleicon

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

productsbanner01

  สิทธิประโยชน์พื้นฐาน... ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

  สินทรัพย์ประกันภัย มีความยินดีขอมอบความคุ้มครองในกรณืที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุดังนี้

  1. 100% ของทุนประกัน สำหรับการเสียชีวิต
  2. 100% ของทุนประกัน สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  3. 100% ของทุนประกัน สำหรับการสูญเสียตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าทั้งสองข้าง หรือสายตาทั้งสองข้าง
  4. 100% ของทุนประกัน สำหรับการสูญเสียตั้งแต่ข้อมือ และ ข้อเท้าหนึ่งข้าง
  5. 100% ของทุนประกัน สำรับการสูญเสียตั้งแต่ข้อมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
  6. 100% ของทุนประกัน สำหรับการสูญเสียตั้งแต่ข้อมือหนึ่งข้าง
  7. 60% ของทุนประกัน สำหรับการสูญเสียตั้งแต่ข้อเท้าหนึ่งข้าง
  8. 60% ของทุนประกัน สำหรับการสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง
  9. 60% ของทุนประกัน สำหรับการสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง
  10. ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายให้ตามจริง โดยไม่เกินวงเงินคุ้มครองที่ซื้อ

  ข้อยกเว้นที่ควรทราบ

  การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

  1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
   1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
   2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ การทำร้ายร่างกายตนเอง
   3. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก อุบัติเหตุ
   4. การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นที่ต้องกระทำเรื่องจากการได้รับการบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความ คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
   5. การแท้งลูก
   6. การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขั้นภายใน 7 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
   7. การเปลี่ยน หรือ ใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
   8. อาหารเป็นพิษ
   9. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ดระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังเคลื่อน หรือ กระดูกสันหลังอีกเสบ และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก หรือ เคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมา จากอุบัติเหตุ
   10. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฎ การที่ประชาชน ก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจราจล การนัดหยุดงาน
   11. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือ จากกากนิวเคลียร์ใดๆอันเนื่องมา จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการต่อกันไป โดยตัวของมันเอง
  2. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขั้นในเวลาต่อไปนี้
   1. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ หรือ แข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้น หรือ กำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ปิ้ง หรือ ไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
   2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
   3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือ กำลังลง หรือ ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มีได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบโดยสายการบินพาณิชย์
   4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
   5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
   6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
footerbar